Jak dokonać wpisu do księgi wieczystej

Istnieje kilka kroków, które należy podjąć, aby dokonać wpisu do rejestru gruntów. Można to zrobić samemu lub zlecić to prawnikowi lub doradcy podatkowemu. Aby dokonać wpisu, należy najpierw sprawdzić rejestr, aby upewnić się, że jest on wolny od wszelkich istniejących nieruchomości. Można również poprosić Departament Opłat za Grunty o przeprowadzenie wyszukiwania poprzednich właścicieli sięgającego 1925 roku. Wyniki wyszukiwania zostaną Państwu przesłane. Potrzebny będzie również plan nieruchomości w skali.

Przy składaniu wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej należy podać swoje nazwisko i kod rejestrowy osoby prawnej, która posiada rzeczywiste prawo. Powinieneś również przedstawić akt własności prawa do nieruchomości, jeśli jest to współwłasność. W niektórych przypadkach osoba posiadająca kompetencje rejestracyjne może również usunąć wpis, jeśli utracił on skutki prawne. W takim przypadku należy uzyskać odpowiednie orzeczenie sądu lub złożyć wniosek do dyrektora wydziału ksiąg wieczystych.

Po uzyskaniu notarialnie poświadczonej kopii dokumentu należy złożyć ją w wydziale ksiąg wieczystych. Dopuszczalne mogą być również kopie poświadczone elektronicznie. Pamiętaj, aby zamieścić nazwisko osoby, która poświadczyła dokument, jeśli jest on elektroniczny. Ostatecznie nie ma konieczności ponownego składania dokumentu po wpisaniu go do księgi wieczystej. Miejsce położenia dokumentu w księdze wieczystej musi być również określone we wniosku o wpis.

Oprócz poświadczenia notarialnego wnioskodawca może również dodać warunek uniemożliwiający wpis. Po złożeniu wniosku wydział ksiąg wieczystych musi rozstrzygnąć wniosek. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie wydane zaświadczenie o stanie wpisu. Zaświadczenie to jest urzędowym wydrukiem z księgi wieczystej lub automatycznym odpisem. Przy dokonywaniu zmian konieczna jest zgoda osoby, której praw dotyczyłaby zmiana.

Księga wieczysta musi zawierać informacje o właścicielach, rodzajach własności oraz wielkości udziału każdego ze współwłaścicieli. Osoba posiadająca kompetencje rejestrowe może podjąć decyzję o otwarciu nowych części rejestrowych dla wszystkich nowo zarejestrowanych nieruchmości. Wówczas część gruntu z ograniczonym prawem rzeczowym musi zostać oddzielona od nieruchomości i wpisana oddzielnie jako niezależna nieruchomość wpisana do rejestru. Gdy nastąpi podział, wydział ksiąg wieczystych musi skorygować wszystkie zapisy dokonane w części księgi wieczystej.

Podobne tematy

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane