Jak zrobić bibliografię z przypisów OpenOffice

Jak zrobić bibliografię z przypisów OpenOffice

Tworzenie bibliografii z przypisów OpenOffice to prosty proces. Bibliografię tworzy się poprzez wstawienie do dokumentu ponumerowanych odnośników. Każdy przypis jest numerowany zgodnie z pozycją cytatu w tekście. Jeśli przypis nie jest ponumerowany, odwołanie jest numerowane automatycznie przez Writera. Odsyłacze są wyświetlane w postaci uporządkowanej listy. Można sortować wpisy alfanumerycznie lub według Dokumentu, Treści i Pozycji. Możesz również posortować wpisy alfabetycznie, usuwając numery z przypisów.

Aby wstawić odnośniki do dokumentu, można użyć pozycji menu Wstaw lub użyć menu kontekstowego do wstawienia odnośnika. Po wstawieniu odwołania, lista odwołań pojawi się w osobnej sekcji dokumentu. Jeśli chcesz dodać więcej odwołań, otwórz okno dialogowe Wstaw indeks/tabelę. Okno dialogowe Wstaw indeks/tabelę zawiera pięć stron: Strony 1, 2, 3, 4 i 5. Pierwsza strona zawiera podstawowe ustawienia. Jeśli cytat jest przypisem, to będziesz mógł wybrać styl, który definiuje formatowanie cytatu. Styl można wybrać z listy rozwijanej w sekcji Style. Druga strona zawiera opcje wyboru stylu numeracji dla bibliografii.

Styl można zmienić w dowolnym momencie. Aby zmienić styl, kliknij przycisk Styl znajdujący się w pobliżu lewego końca paska narzędzi formatowania. Przycisk ten może być również użyty do zmiany odpowiedniego stylu akapitu. Aby zapisać zmiany stylu, należy kliknąć przycisk OK. Możesz również ponownie wczytać plik stylu lub przełączyć się na inny plik stylu. Po zapisaniu zmian okno dialogowe Paragraph Styles zostanie zamknięte.

Właściwość FormatCitations określa format znaków dla cytatów. Ważne jest, aby zdefiniować tę właściwość w dokumencie. Jeśli użyjesz niestandardowej etykiety, właściwość Label również ulegnie inkrementacji. Ponadto właściwość BracketBefore określa zawijanie numerów cytatów. Ważne jest również zdefiniowanie właściwości BracketAfter, która określa zawijanie numerów cytatów. Jeśli użyjesz wyrażenia regularnego, właściwość BracketBefore nie będzie miała wpływu na nowe linie.

Pole Identyfikator (nazwa skrócona) zawiera nazwę odnośnika. Nazwa ta może być prawie wszystkim. Ważne jest, aby wybrać prawidłową nazwę. Nazwa powinna być związana z notatką. Częstą praktyką jest używanie roku autora. Pomaga to czytelnikowi w zapamiętaniu nazwy. Nazwisko autora można pobrać z bazy bibliograficznej BASLER 2003b i BASLER 2003a.

W niektórych stylach dokumentów nie ma nowej linii dla każdego przypisu. W takich przypadkach można dodać numerowane odwołanie, wstawiając tabelę, a następnie dodając numerowane odwołanie do tabeli. Można również dodać numerowane odnośniki do dokumentu, klikając przycisk Wstaw> Indeksy i tabele i wybierając opcję Bibliografia. Odwołania do dokumentu można również dodawać bezpośrednio w bazie danych. Okno Baza danych jest dostępne po kliknięciu odpowiedniego pola.

Aby edytować bazę danych, można otworzyć okno bazy danych, korzystając z pozycji menu Plik> Okno bazy danych. Możesz również edytować nazwę tabeli w kolumnie Identyfikator (nazwa skrócona). Alternatywnie możesz zmodyfikować tabelę, wybierając wiersze i klikając prawym przyciskiem myszy. Możesz również dodać tabelę do bazy danych, klikając Dodaj tabelę.

Podobne tematy

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane