Jak zrobić bilans zamknięcia

Jak zrobić bilans zamknięcia

Korzystanie z bilansu zamknięcia jest skutecznym sposobem na stworzenie dokładnych sprawozdań finansowych. Proces ten polega na przeniesieniu sald z kont tymczasowych na konta stałe w bilansie firmy. Można to zrobić ręcznie lub przy użyciu automatycznego oprogramowania księgowego. Można go wykonać w skali roku lub miesięcznie.

Podczas zamykania bilansu na koniec okresu obrachunkowego należy wyzerować konto przychodów. Saldo na koncie podsumowującym dochody również powinno być wyzerowane na koniec tego okresu. Dzięki temu można porównać, jak wypadliśmy w różnych okresach. Ponadto, saldo na koncie podsumowującym dochody powinno być równe kwocie dochodu netto w rachunku zysków i strat. Dzieje się tak dlatego, że saldo na rachunku podsumowującym dochody jest pośrednią miarą przychodów i kosztów firmy.

Podczas procesu zamykania rachunku podsumowującego dochody służy jako pośrednik między rachunkami kosztów i przychodów. Konto podsumowujące dochody służy również jako konto tymczasowe. Po dokonaniu wszystkich wpisów w dzienniku zamknięcia, saldo na koncie podsumowania dochodów będzie równe zero. Pozwala to na porównanie wyników firmy w różnych okresach.

Zamykający bilans próbny jest również dobrym sposobem na zmierzenie wydajności Twojej firmy. Przenosi on salda kont przychodów i kosztów z kont tymczasowych na stałe w bilansie. Można to zrobić automatycznie za pomocą oprogramowania księgowego lub ręcznie za pomocą kalkulatora. Możesz również wykonać bilans próbny po zamknięciu, po dokonaniu wpisów zamykających. W ten sposób pokażesz wpływ zapisów zamykających na bilans.

Ogólnie rzecz biorąc, nie należy przeskakiwać pomiędzy okresami rozliczeniowymi. Należy zawsze wybierać odpowiedni okres rozliczeniowy dla swojej firmy. Używanie tego samego okresu rozliczeniowego każdego roku zapewni spójność sprawozdań finansowych. Używanie właściwego okresu rozliczeniowego jest ważne, zwłaszcza jeśli próbujesz analizować wyniki swojej firmy. Właściwy okres zapobiegnie również popełnianiu błędów podczas przygotowywania sprawozdań finansowych.

Rachunek zysków i strat odzwierciedla dochód netto za miesiąc grudzień. Dochód netto to kwota zarobków po odliczeniu kosztów działalności i podatków. Używając tej liczby, można określić zysk firmy za rok. Następnie można przenieść saldo z konta podsumowującego dochód na konto zysków zatrzymanych. To jest to samo, ale jest to znacznie dokładniejsza miara dochodu Twojej firmy.

Bilans zamknięcia jest ważną częścią rocznego procesu zamknięcia finansowego. Wpisy te pomagają firmie przygotować się do kolejnego okresu rozliczeniowego poprzez przeniesienie tymczasowych sald kont na stałe salda kont w bilansie firmy. W zależności od rodzaju działalności, proces ten może być przeprowadzany raz w roku, raz w miesiącu lub raz na kwartał. Większość programów księgowych automatycznie przeprowadzi proces zamknięcia za Ciebie. Możliwe jest również wykonanie procesu zamknięcia ręcznie.

Podobne tematy

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane